מפעל הייצור של קבוצת ענק רכש מנקבת נוספת CNC הדפס

מפעל הייצור של הקבוצה הורחב ומנקבת חדשה ומתקדמת CNC צורפה למפעל. נכון להיום המפעל כולל מספר מנקבות המאפשרות יחד יעילות מקסימאלית בתהליכי הייצור. בשנה האחרונה, בוצעו שדרוגים רבים במפעל הייצור, נרכשו מכופפות מתקדמות CNC, ושטח המפעל הוגדל. חברת ענק מייחסת חשיבות רבה לדיוק ולתהליכי עבודה מתקדמים, ומשקיעה כספים רבים בקידום המהלכים הנדרשים לשם כך.

פורסם ב-20/03/2011