דרוג עסקי מרשים נקבע לקבוצת ענק בחברת המידע BDI הדפס

הדרוג העסקי של BDI לקבוצת ענק, נקבע לרמה 4. מגמת השיפור נרשמה לאחר בדיקת דו"חות שנתיים וכלכליים של הקבוצה ובחינת פרמטרים רבים, בין היתר, חוות דעת של לקוחות וספקים, מוסר תשלומים וכדומה. הדירוג הנחשב לדירוג ברמה גבוהה, מצביע על יציבות וממקם את הקבוצה במקום מכובד ומרשים. דירוג ברמת סיכון 4 מעיד על חברה במצב פיננסי טוב ועל סיכויי כשל נמוכים משמעותית מהממוצע בשוק. הדירוג מתבסס על בדיקת וניתוח המידע אודות החברה ע"י אנליסטים במערכות BdiCoface, זאת נוסף לתחקור מנהלי החברה, בדיקות מצב פיננסי, איתור חברות שלובות וקשורות, בעלויות, שעבודים וכדומה. דירוג זה נרשם לשתי החברות בקבוצה, הן לחברת ענק תעשיות מתכת והן לחברת ענק ייצור ושיווק.

יש לציין כי הדירוג הממוצע לסיכון בענף זה עומד על 6.9, דהיינו, קבוצת ענק נמצאת בדירוג סיכון מופחת מהממוצע בענף ב 40% פחות מהממוצע בענף כולו. נתונים אלה מצביעים על איתנות פיננסית גבוהה, בביצוע ומימון פרויקטים גדולים בו זמנית.

פורסם ב-23/03/2011