• נתב"ג 2000
  • בנייני משרדים / 2004
  • סינמה סיטי ראשל"צ
  • קניון איילון ר"ג
  • משרדי תעבורה / 2010
  • קריית הממשלה / 2005
  • בית נורטל / 2002
  • אמריקן סיטי / 2003
  • קניון מודיעין / 2008
1/5
הגדל נגן כמצגת הפסק מצגת
בנייני משרדים אור יהודה / 2004

סטטוס הפרויקט: הסתיים

פרויקט במסגרתו חופו עמודים עגולים בשני בנייני משרדים חדשים באור יהודה. העמודים העגולים, אשר מוקמו בחזית הראשית של המבנים, משתרעים לאורך כל גובה הבניין. בבניין האחד, פרט החיפוי כלל פוגות אופקיות ואנכיות, לעומת הבניין השני בו פרט החיפוי כלל פוגות אנכיות בלבד ואילו במישור האופקי חוברו האלמנטים בחיבור 0. את חיפוי העמודים בשני המבנים ביצעה חברת ענק חיפויים.
X
1/5
סגירה נגן כמצגת הפסק מצגת
בנייני משרדים אור יהודה / 2004

סטטוס הפרויקט: הסתיים

פרויקט במסגרתו חופו עמודים עגולים בשני בנייני משרדים חדשים באור יהודה. העמודים העגולים, אשר מוקמו בחזית הראשית של המבנים, משתרעים לאורך כל גובה הבניין. בבניין האחד, פרט החיפוי כלל פוגות אופקיות ואנכיות, לעומת הבניין השני בו פרט החיפוי כלל פוגות אנכיות בלבד ואילו במישור האופקי חוברו האלמנטים בחיבור 0. את חיפוי העמודים בשני המבנים ביצעה חברת ענק חיפויים.